เป็นหนึ่งด้วยผลงาน....บริการด้วยหัวใจ

CONFAST CO., LTD.

OUR SERVICES

คอนฟาส ให้บริการรับเหมาก่อนสร้าง และ งานออกแบบ สาหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน, อาคารสาธารณะ, คอนโดมิเนียม, โรงงานอุตาสาหรรม, อาคารพักอาศัย, สถานที่ทำการทุกประเภท และ งานระบบประกอบอาคาร ด้วย ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความชานาญเฉพาะด้านเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีหลักในการทำงานโดยเน้นไปที่คุณภาพงาน , ความปลอดภัยในการทำงาน และ การส่งมอบงานให้กับลูกค้าตรงตามสัญญา ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ

Read More...
เป็นหนึ่งด้วยผลงาน....บริการด้วยหัวใจ

our Projects

เราทำงานโดยเน้นคุณภาพ ตรงเวลา และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้
คอนฟาส เติบโตอย่างต่อเนื่อง  จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า 
ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน

View More...
contact us

keep in touch

address

71/284 Soi Ramkamhang164, Meenburi, Meenburi, Bangkok 10510

phone / FAX

Tel : +662 372-7007
Fax : +662 372-7008