โกดังพร้อมสำนักงาน บจก. ฟู้ดเอ็นเตอร์ไพรส์

โครงการ : ก่อสร้างโกดังพร้อมสำนักงาน บจก. ฟู้ดเอ็นเตอร์ไพรส์
ลักษณะงาน : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโกดังเก็บสินค้า
มูลค่างาน : 9.00 ล้านบาท