งานปรับปรุงโลตัสบางนา

โครงการ : งานปรับปรุงโลตัสบางนา
ลักษณะงาน : งานเสริมความแข็งแรงโครงสร้าง, ปรับปรุงงานภายนอกทั้งหมด, งานสถาปัตยกรรม
มูลค่างาน : 30.00 ล้านบาท