งาน พิพิธภัณฑ์พระราม 9

โครงการ : งาน พิพิธภัณฑ์พระราม 9

ลักษณะงาน : งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

มูลค่างาน : 60  ล้านบาท