งาน Warehouse and Fireman Apartment Bluport Huahin

โครงการ : งาน Warehouse and Fireman Apartment Bluport Huahin

ลักษณะงาน : ออกแบบและก่อสร้าง Turnkey Project

มูลค่างาน : 40  ล้านบาท