บ้านพักรับรอง 1 ชั้น

โครงการ : บ้านพักรับรอง 1 ชั้น

ลักษณะงาน : อาคารไม้สัก

มูลค่างาน : 20  ล้านบาท