พุทธสถานสุโขทัยธรรมราม

โครงการ : พุทธสถานสุโขทัยธรรมราม  ของ คุณหมอประเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ลักษณะงาน : อาคาร คสล ชั้นเดียว

มูลค่างาน : 35 ล้านบาท