สำนักงาน โอกูดะ ไซโก นิคมปิ่นทอง 2

โครงการ : สำนักงาน โอกูดะ ไซโก นิคมปิ่นทอง 2
ลักษณะงาน : ก่อสร้างโรงงาน,รั้วรอบโครงการ และสาธารณูปโภค
มูลค่างาน : 38.00 ล้านบาท