อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น  จ.สุโขทัย

โครงการ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น  จ.สุโขทัย

ลักษณะงาน : ออกแบบและก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 24 ห้อง

 มูลค่างาน : 36.00 ล้านบาท