โกดังสินค้า  สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

โครงการ : โกดังสินค้า  สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ลักษณะงาน : งานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก

มูลค่างาน : 12 ล้านบาท