โรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ของ บจก น้ำตาลมิตรผล

โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ของ บจก น้ำตาลมิตรผล

ลักษณะงาน : อาคาร Cooling Tower จ.ชัยภูมิ

มูลค่างาน : 20 ล้านบาท