โรงแรมสบาย สบาย สุโขทัย

โครงการ : โรงแรมสบาย สบาย สุโขทัย ของ คุณหมอ ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ลักษณะงาน : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นระบบ Post Tension

มูลค่างาน : 80  ล้านบาท