โรงแรมเอราวัณฮ็อป์อินน์ จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ : โรงแรมเอราวัณฮ็อป์อินน์ จ.ร้อยเอ็ด ในเครือ บมจ เอราวัณ กรุ๊ป

ลักษณะงาน : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น

มูลค่างาน : 40  ล้านบาท