โรงแรม เอราวัณ ฮ้อปอินน์ จ.สระแก้ว

โครงการ : โรงแรม เอราวัณ ฮ้อปอินน์ จ.สระแก้ว

ลักษณะงาน : อาคาร คสล สูง 7 ชั้น ในเครือ  โรงแรมเอราวัณ

 มูลค่างาน :  40.00 ล้านบาท