ก่อสร้างมัสยิดดูนนูร ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

ก่อสร้างมัสยิดดูนนูร ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

โครงการ : ก่อสร้างมัสยิดดูนนูร ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

ลักษณะงาน : อาคาร คสล 3 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน

มูลค่างาน : 50  ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...