โรงแรมสบาย สบาย สุโขทัย

โรงแรมสบาย สบาย สุโขทัย

โครงการ : โรงแรมสบาย สบาย สุโขทัย ของ คุณหมอ ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ลักษณะงาน : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นระบบ Post Tension

มูลค่างาน : 80  ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...

งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและอาคารรำไพพรรณี

งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและอาคารรำไพพรรณี

โครงการ : งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและอาคารรำไพพรรณี

ลักษณะงาน : งานทำระบบกันซึมรอบอาคาร เปลี่ยนบานประตูไม้ และ อื่นๆ

มูลค่างาน : 20  ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงแรมเอราวัณฮ็อป์อินน์ จ.ร้อยเอ็ด

โรงแรมเอราวัณฮ็อป์อินน์ จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ : โรงแรมเอราวัณฮ็อป์อินน์ จ.ร้อยเอ็ด ในเครือ บมจ เอราวัณ กรุ๊ป

ลักษณะงาน : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น

มูลค่างาน : 40  ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ของ บจก น้ำตาลมิตรผล

โรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ของ บจก น้ำตาลมิตรผล

โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ของ บจก น้ำตาลมิตรผล

ลักษณะงาน : อาคาร Cooling Tower จ.ชัยภูมิ

มูลค่างาน : 20 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม...