Service Apartement 8 ชั้น จ.เชียงใหม่

โครงการ : Service Apartement 8 ชั้น จ.เชียงใหม่ ของ บจก พอดีพัฒนา 

ลักษณะงาน : อาคาร คสล 8 ชั้น ระบบพื้น Post tension

มูลค่างาน : 45  ล้านบาท