Service Apartment 7 ชั้น หัวหิน 91

โครงการ : Service Apartment 7 ชั้น หัวหิน 91  ของ บริษัท วานา นาวา จำกัด 

ลักษณะงาน : งานคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

มูลค่างาน : 50  ล้านบาท